В уебинар на МУ София бе представена изкуствена тазобедрена става Twinsys + RM Pressfit Vitamys

На 09.06.2020г. се проведе трети пореден уебинар, като по време на събитието, в презентация подготвена и изнесена от проф. Пламен Кинов, д.м.н. беше представена тазобедрена изкуствена става на Швейцарската фирма Mathys. Професор Кинов изтъкна плюсовете на анатомичното безциментно стебло Twinsys в комбинация с безциментна капсула RM Pressfit Vitamys . Бяха показани предимствата на покритието на двата компонента, които позволяват стабилна първична фиксация, бързо срастване с костта на пациента и максимално бързо връщане към нормален начин на живот. Акцент бяха и отличните резултати късаещи преживяемостта отразени в Новозеландския, Швейцарския и Австралийския регистър.

Уебинарът е част от нова инициатива за насърчаване на квалификацията и обучението на българските медици по време на пандемия от COVID-19, която бе стартирана от Катедрата по ортопедия и травматология на МУ София. Програмата е предназначена за лекари с интереси в областта на ендопротезирането– млади специалисти и специализанти в края на обучението, както и за всички активно работещи в сферата на еднопротезирането на големите стави.

Всеки уебинар включва и модул, в който участниците могат активно да задават въпрси, по дискутираните теми, като в края на всеки уебинар се осъществява дискусия,  в която лектори и участници могат да вземат отношение по повдигнатите въпроси.

Откъс от уебинара включващ презентацията на проф. Кинов, може да видите във видеото по-долу: