За нас

МТИ

МТИ

Като официален представител на Швейцарския производител на изкуствени стави “Матис”, фирма „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД работи всеотдайно за изграждане и поддържане на коректни и дългосрочни взаимоотношения с лечебните заведения в страната като осигурява професионални и комплексни решения, както в областта на ортопедията и травматологията, така и в 15 други медицински специалности.

Като фирма с над 15 годишно партньорство с „Матис” и с богат опит в областта на Ортопедията в България, ние работим с едни от най-компетентните и доказали се ортопедични специалисти и лечебни заведения.

ЗА ФИРМАТА

Oт 1991 г. в “Медицинска Техника Инженеринг” ООД се грижим да осигуряваме точните решения за нуждите на медицинските специалисти и лечебни заведения в страната с богата гама от медицински и лабораторни изделия – консумативи, инструменти, апаратура и оборудване.

Работим активно за поддържането и развитието на дългосрочни отношения с нашите клиенти чрез:

  • комплексно портфолио от над 150 утвърдени производители с доказано качество за над 15 медицински специалности
  • компетентно обслужване от квалифициран екип от над 70 човека
  • собствен оторизиран сервиз
  • обширна лицензирана складова база, надежден автопарк и логистика
  • шоурум и семинарна зала в София
  • дрогерия в София и Варна
  • сертифицирани сме по ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; ISO 18001:2007

В структурата на МТИ влизат:

  • Дрогерия „Медидом”
  • Марка Лабораторна Техника Инженеринг
  • Mарка SpaRealia

За повече информация посетете сайта: www.mte-bg.com

Като официален представител на Швейцарския производител на изкуствени стави “Матис”, фирма „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД работи всеотдайно за изграждане и поддържане на коректни и дългосрочни взаимоотношения с лечебните заведения в страната като осигурява професионални и комплексни решения, както в областта на ортопедията и травматологията, така и в 15 други медицински специалности.

Като фирма с над 15 годишно партньорство с „Матис” и с богат опит в областта на Ортопедията в България, ние работим с едни от най-компетентните и доказали се ортопедични специалисти и лечебни заведения.

Ако искате да получите повече информация за нашите партньори и къде можете да се консултирате – посетете раздел ПАРТЬОРИ на настоящия сайт.

MATHYS

MATHYS

Основана през 1946 г. в гр. Бетлах, Швейцария, фирма „Mатис“ започва своята дейност като фабрика за разработване и производство на детайли, машини и апарати, както и за обработка на елементи от корозиоустойчиви специални сплави и материали. След профилирането си към Ортопедията и травматологията фирма „Матис” е един от основните участници във формирането на съвременните концепции и идеологии в Ставното ендопротезиране. Още през 1963 г. фирмата разработва и произвежда съвместно със световноизвестния проф. Мюлер първото стебло за тазобедрено ендопротезиране в света, което има вече над 50 годишен успешен опит и клинично проследяване.

ЗА MATHYS ШВЕЙЦАРИЯ В ОРТОПЕДИЯТА

Основана през 1946 г. в гр. Бетлах, Швейцария, фирма „Mатис“ започва своята дейност като фабрика за разработване и производство на детайли, машини и апарати, както и за обработка на елементи от корозиоустойчиви специални сплави и материали. След профилирането си към Ортопедията и травматологията фирма „Матис” е един от основните участници във формирането на съвременните концепции и идеологии в Ставното ендопротезиране. Още през 1963 г. фирмата разработва и произвежда съвместно със световноизвестния проф. Мюлер първото стебло за тазобедрено ендопротезиране в света, което има вече над 50 годишен успешен опит и клинично проследяване.

Към момента „Матис“ е водещ европейски и световен производител на коленни, тазобедрени и раменни изкуствени стави с над 500 сътрудници в целия свят, 11 дъщерни дружества в Европа, Австралия, Нова Зеландия, Китай и Япония и Научноизследователски институт – Фондация „Робърт Матис“ – независима организация за изследвания и проучвания на материалите и имплантите.

1946 г.
Робърт Матис старши основава семейно предприятие – фабрика за разработване и производство на машини и апарати, както и за обработка на елементи от корозиоустойчиви специални стомани – в Бетлах, Швейцария.
1958 г.
Проф. Морис Мюлер среща Робърт Матис като слагат началото на развитието на фирмата в областта на медицината. Матис започва да конструира и произвежда импланти и инструменти за костната хирургия и ортопедията в сътудничество с световната фондация по ортопедия и травматология AO/ASIF.
1963 г.
Произвеждане на първото стебло за тазобедрена става заедно с световно известния проф. Морис Мюлер.
1967 г.
започва да разработва, произвежда и дистрибутира ортопедични продукти за ставно ендопротезиране за редица фирми и с различни търговски марки. Стартира се разработване и разпространение на основните АО принципи под бранда „Synthes“.
1970 г.
Матис започва сериозна дейност по изследване и развитие преживяемостта на имплантите.
1971 г.
Разработване на изключително успешните RM импланти за ацетабуларна чашка.
1985 г.
Създраване на Фондация „Робърт Матис“ – независима фондация за изследвания и проучвания на материалите и имплантите, която от момента на създаването си до днес е независим орган за тестване и валидация на имплантите на редица световни производители.
1990 г.
Фокусиране върху производство и разработка на импланти за ортопедия.
1996 г.
Матис започва да произвежда и дистрибутира импланти под свое собствено име.
2002 г.
Матис закупува немската компания за производство на керамика “Keramed”, като по този начин и до днес Матис е единствения в света производител, която разработва и произвежда собствена керамика.
2003 г.
Трансфер на сектора за остеосинтеза към «Synthes-Stratec». Продажба на сектора за остеосинтеза и фокусиране върху ставното ендопротезиране. Учредяване на нова фирма «Mathys AG Bettlach», като стартират с 3 дъщерни предприятия в чужбина – Швейцария, Германия и Австрия)
2009 г.
Откриване на представителство в Китай и Япония, което отговаря за продажбите в този район на света.
2012 г.
Създаване на бизнес отдел Sporthopaedics фокусиран върху продуктите в обсега на спортната ортопедия.
2013 г.
Откриване на регионално представителство маркетинг & продажби в Sydney (Aвстралия) за региона Азия/Пасифик
Към момента
Дистрибуция и представителство в над 25 държави по света.