Affinis Fracture / Affinis Fracture Inverse – Фрактурна раменна става на Матис

Модуларна платформена система при ендопротезиране на раменна става

Описание

  • Лечението с раменната става на Mathys – Affinis Fracture/ Affinis Fracture Inverse e приложимо при фрактури на хумералната глава, при които реконструкцията е невъзможна. Модуларната система позволява да се вземе интраоперативно решение дали да бъде поставена хемипротеза (еднополюсна) или фрактурна протеза тип Ривърс, както и обратното.
  • Системата за раменно ендопротезиране Affinis Fracture е базирана на циментно стебло и позволява преминаване от вече поставена хемипротеза към протеза тип ривърс, без да се смяна стеблото. Коректно циментираното стебло може да бъде оставено in situ. Модуларността на системата позволява на хирургът да реши какъв вид изкуствена раменна става да сложи по време на самата операция.
  • Повърхността на метафизарната част на изкуствената става е покрита със спецално биоактивно калциево фосфатно покритие. Това позволява срастване и остеоинтеграция към туберкулите с костта от 6 до 12 седмици след поставянето на изкуствената раменна става.
  • Средната компонента на изкуствената става и при двата вида ендопротеза позволява регулиране на височината, на която да бъде поставена с до 10 мм. Ретроверзията също може да бъде опеределяна и сменявана в хода на оперативното лечение, с цел постигане на максимално възстановяване на анатомията на рамото.

Консултирай се с нашите партньори сега

Напред

Вход и регистрация за професионалисти

Напред