Ligamys – Спортна Медицина

LIGAMYS – СПОРТНА МЕДИЦИНА
LIGAMYS – СПОРТНА МЕДИЦИНА

В около 90% от случаите на разкъсвания на кръстни връзки засягат предната кръстна връзка (ПКВ). В абсолютно изражение мъжете са по-често засегнати от разкъсване на ПКВ, отколкото жените. Въпреки това, ако случаите са свързани с спортни дейности, жените имат относително по-висок риск от разкъсване на ПКВ, който е до шест пъти по-висок.

Ligamys е имплант, който се използва за хирургично лечение на разкъсвания на предни кръстни връзки.

Имплантатът изпълнява две функции:

  • В краткосрочен план механично стабилизира нараненото коляно.
  • В средносрочен план, Ligamys дава възможност на ПКВ да възстанови своята нормална функционалност.
LIGAMYS – СПОРТНА МЕДИЦИНА

Ligamys е имплант и метод на лечение, при който се цели запазване и самовъзстановяване на разкъсаната предна кръстна връзка при диагностициране и операция до 21-ия ден от травмата. Той предлага възможност за регенериране на разкъсаната връзка и стабилността на ставата може да бъде запазена. Ligamys е възможност за възстановяване на собствената предна кръстна връзка и възстановяване на движението и функционалността на коляното при строго спазване на индикациите за операция и при стриктно следване на препоръките в програмата за рехабилитация.