Курс за тазобедрено ендопротезиране ще се проведе в МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен

КУРС ЗА ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ – ПЛЕВЕН

На 8 Февруари в МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен ще се проведе еднодневен курс по Тазобедрено ендопротезиране, съвместно с Mathys Швейцария и Медицинска Техника Инженеринг ООД.

Предвидени са 2 операции за тотална смяна на тазобедрена става, които екипът от МБАЛ „Авис Медика“, с ръководител д-р Роберт Халваджиян, ще извърши заедно с един от водещите Швейцарски хирурзи: д-р Доминик Босон. Ще бъдат поканени хирурзи цялата страна за обмяна на опит.

Ще бъде използвано новото за България анатомично късо стебло – Optimys, което позволява миниинвазивна техника и високо ниво на костно съхраняване, което е силно индикирано при млади и активни пациенти.

Ендопротезирането е основен метод на лечение на напредналата артроза на тазобедрената става и все повече пациенти предприемат тази стъпка. На все по – млади и активни пациенти се налага да бъде подменена тазобедрена става, поради което са налице силно повишени изисквания към хирурзите, концепциите, материалите и имплантите. Това налага постоянната необходимост от усъвършенстване на оперативните техники и дизайна на изкуствените ендопротези, и повишаване на опита на ортопедите в България.

Eжегодно отделението по Ортопедия и Травматология към МБАЛ Авис Медика провежда обучителни форуми с водещи фирми и въвежда нови техники в ежедневната практика.
Тази инициатива на МБАЛ „Авис Медика“ Плевен и „МТИ“ ООД България, като представител на Mathys Швейцария, има за цел да даде възможност на част от специалистите – ортопеди в България за обмяна на опит с един известен хирург от Швейцария, и да повиши тяхната квалификация, и опит по отношение изкуственото ендопротезиране на тазобедрена става.