Изкуствена тазобедрена става

Разработени са различни варианти на изкуствена тазобедрена става. Еднополюсни са тези, при които се сменя само главата със съответното бедрено стебло. При двуполюсните се сменя и бедрената глава с бедреното стебло, и разрушената повърхност на ставната ямка. По-често се използва двуполюсната изкуствена тазобедрена става, означавана още като тотална протеза.

Производството на различни модели изкуствена става гарантира възможността за строго индивидуален избор при всеки пациент.

Какво представлява съвременната изкуствена тазобедрена става

Всяка изкуствена става е изградена от:

  • Бедрено стебло
  • Бедрена глава
  • Ацетабуларна капсула (тазова чашка)

Бедреното стебло, независимо от модела, е от метална сплав с покритие, позволяващо добра интеграция в костното вещество.

Бедрената глава повтаря формата и функцията на естествената става.

Ацетабуларната капсула замества разрушената повърхност на тазовата чашка и осигурява гладко, безпроблемно триене при движението на изкуствената бедрена глава.