RM Pressfit Vitamys

Матис е единственият производител, който предлага ацетабуларна капсула (тазова чашка) – моноблок (един елемент, без наличие на метална част и полиетиленова част), изработен от специален полиетилен (crosslinked, обогатен с витамин Е)  и покрит с  титаниеви частици, пресирани върху полиетилена и позволяващо отлична остеоинтеграция за период от средно 4 седмици. Философията за изоеластичност на този вид имплант е доказана с над 40 год. клинично проследяване и история. По последни клинични проучвания има преживяемост 98% за над 15 г.

Предимства:

  • Равномерно разпределеното титаниево покритие върху капсулата, позволяващо отлична остеоинтеграция (врастване на кост в повърхността на капсулата) за 4 седмици, което е важно за преживяемостта на импланта и издръжливостта на ставата.
  • Капсулата RM Pressfit има максимално близка изоеластичност до тази на човешката кост, което позволява оптималното абсорбиране и поемане на различните по посока и интензитет сили от таза, като по такъв начин не се променя биомеханиката на тазобедрената става и не се стига до неблагоприятно влияние върху костта. Това на свой ред е и причината за преживяемост над 98% за над 15 г.
  • Заради това, че е моноблок дебелината на полиетилена е по-голяма, което води до по – дълъг живот на импланта.
  • Устойчивост на стареене и износване заради специалният полиетилен vitamys.

Консултирай се с нашите партньори сега

Напред

Вход и регистрация за професионалисти

Напред