Безциментно късо стебло Optimys

Анатомичното късо стебло Optimys бе създадено с идеята и концепцията за възстановяване на индивидуалната анатомия на пациента. Ключовият анатомичен маркер за поставянето му е вътрешната извивка на бедрената кост, което позволява на импланта, следвайки тази индивидуална особеност, да възстанови естествения център на ротация и анатомични особености при всеки пациент.

По този начин се постига оптимално възстановяване на индивидуалната анатомия и извивка на бедрото на пациента, независимо от наличните преди операцията патологични изменения в бедрената глава или шийка. Тази философия е ориентирана към анатомично и миниинвазивно възстановяване на анатомията и функционалността на тазобедрената става, което е индивидуално и специфично за всеки пациент.

Специфичният „троен трапецовиден“ дизайн на Optimys му позволява отлична първична стабилизация (в първите часове и дни след операцията), с което минимализира риска от постоперативно потъване на стеблото и се дава възможност за бързо раздвижване и възстановяване на двигателните функции. Високотехнологичното „титан-плазмено“ покритие, в комбинация с калциево-фосфатна обвивка позволява отлична остеоинтеграция и вкостяване на стеблото. Към момента проучванията за този тип покритие показват по-добри резултати, дори и от най-разпростанентото при такъв вид анатомични стебла хидроксиапатитното.

Полираният връх на стеблото Optimys намалява риска от постоперативна бедрена болка.
Комбинирайки анатомичното стебло Optimys с капсулата „RM Pressfit“, която има над 30-годишен отличен опит, се постига така наречената Bonepreservation (костосъхраняваща) система, която е приложима само с имплантите на Mathys и е силно препоръчвана при основната част от пациентите.

Консултирай се с нашите партньори сега

Напред

Вход и регистрация за професионалисти

Напред