Ацетабуларна капсула (тазова чашка)

Ацетабуларната капсула (тазова чашка) – представлява най-опростено полусфера, която се имплантира на мястото на естествения ацетабулум на таза (ставната ямка на таза, покрита нормално със ставен хрущял). В тази полусфера „влиза“ бедрената глава и в контактната повърхност между двете всъщност се осъществяват движенията в изкуствената тазобедрена става. Конструкцията на компонентите на изкуствената тазобедрена става трябва да осигури минимално триене между бедрената глава и тазовата капсула, за да се сведе до минимум износването на изкуствените ставни повърхности.