Безциментно стебло CBC

Философията на това стебло е базирана на концепцията за дизайн на проф. Споторно. Характеризира се с двойно трапецовиден дизайн, и оребряване по външната част на стеблото, което позволява отлична първоначална стабилност и пресфит. По последни кнични проучвания има преживяемост 96,8 след 10 години.

Консултирай се с нашите партньори сега

Напред

Вход и регистрация за професионалисти

Напред